Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Diagnoza psychologiczno - pedagiczna dzieci z niepełnosprawnością różnego typu i zakłóceniami w rozwoju

Zespół Aspergera - diagnoza i terapia - psychostymulacja i psychokorekcja, wczesne wspomaganie rozwoju,rewalidacja